Mr. Quang

Mr. Nam

Ms. Như

Đầu típ (đầu côn) có phin lọc Neptune Đầu típ (đầu côn) có phin lọc Neptune Đầu típ (đầu côn) có phin lọc Neptune
Hãng sản xuất: Neptune - Mỹ
S000303 Glassware, Plasticware Quantity: 0 cái

Đầu típ (đầu côn) có phin lọc Neptune

  • Đầu típ (đầu côn) có phin lọc Neptune
    Hãng sản xuất: Neptune - Mỹ

- Công nghệ nhựa tổng hợp S3 riêng của Neptune được thiết kế để làm tăng độ chính xác hút bằng cách loại bỏ độ bám dính mẫu.

- Các đầu tip chống bám dính S3 phân phối các thể tích trong khoảng 0.1% thể tích hiển thị, so với 0.7% của các loại đầu tip chuẩn thông thường.

- Điều này mang đến các kết quả chính xác hơn.

 

 

Tất cả đều được chứng nhận không có:

- DNA
- DNase & RNase
- Nội độc tố (Chất gây bệnh)

 


Đầu tip lọc 10ul - BT10 Seri

BT10

 
   Mã hàng       Loại tip    Đóng gói Quy cách
BT10 S3         Đóng hộp, tiệt trùng sẵn          10 x 96 tip/hộp
BT10.N NP Đóng hộp, tiệt trùng sẵn 10 x 96 tip/hộp

 

Đầu tip có lọc 10ul - BT10XL Seri

BT10XL Greyscale

 

    Mã hàng         Loại tip      Đóng gói Quy cách
BT10XLS3 S3      Đóng hộp, tiệt trùng sẵn      10 x 96 tip/hộp
BT10XL NP Đóng hộp, tiệt trùng sẵn 10 x 96 tip/hộp
 

Đầu tip có lọc 10ul kiểu Eppendorf - BT10E Seri

BT10E

 

    Mã hàng         Loại tip     Đóng gói Quy cách
BT10E S3      Đóng hộp, tiệt trùng sẵn      10 x 96 tip/hộp
 

Đầu tip có lọc 10ul kiểu Finn - BT10F Seri

BT10F

 

    Mã hàng         Loại tip     Đóng gói Quy cách
BT10F S3      Đóng hộp, tiệt trùng sẵn      10 x 96 tip/hộp
 

Đầu tip có lọc 20ul - BT20 Seri

BT20

 

    Mã hàng         Loại tip     Đóng gói Quy cách
BT20 S3 Đóng hộp, tiệt trùng sẵn 10 x 96 tip/hộp
BT20-ESP S3     Hộp nạp lại ESP, tiệt trùng sẵn     10 x 96 tip/hộp
 

Đầu tip có lọc 100ul - BT100 Seri

BT100

 

    Mã hàng         Loại tip     Đóng gói Quy cách
BT100 S3       Đóng hộp, tiệt trùng sẵn       10 x 96 tip/hộp
 

Đầu tip 200ul - BT200 Seri

BT200

 

      Mã hàng       Loại tip Đóng gói Quy cách
BT200 S3       Đóng hộp, tiệt trùng sẵn       10 x 96 tip/hộp
BT200-ESP S3 Đóng hộp, tiệt trùng sẵn 10 x 96 tip/hộp

 


Đầu tip có lọc 300ul - BT300 Seri

BT300

 

      Mã hàng       Loại tip Đóng gói Quy cách
BT300 S3       Đóng hộp, tiệt trùng sẵn       10 x 96 tip/hộp
 

Đầu tip có lọc 1000ul - BT1000 Seri

BT1000

 

       Mã hàng         Loại tip Đóng gói Quy cách
BT1000.96 S3      Đóng hộp, tiệt trùng sẵn      8 x 96 tip/hộp
BT1000.96.N NP Đóng hộp, tiệt trùng sẵn 8 x 96 tip/hộp
 

Đầu tip có lọc 1000-1250ul - BT1250 Seri

BT1250

 

     Mã hàng      Loại tip Đóng gói Quy cáchy
BT1250 S3       Đóng hộp, tiệt trùng sẵn       8 x 96 tip/hộp
BT1250.N NP Đóng hộp, tiệt trùng sẵn 8 x 96 tip/hộp

 

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second