Mr. Quang

Mr. Nam

Ms. Như

R- Biopharm

PromediaST-25 | Que swab test lấy mẫu vi sinh bề mặt với dung dich đệm 10ml

Hãng sản xuất: R-Biopharm - Đức
Quy cách: 10 que/gói

Que đo Protein bề mặt (kiểm soát chất gây dị ứng) | RIDA®CHECK R-Biopharm

Que đo Protein bề mặt (kiểm soát chất gây dị ứng) | RIDA®CHECK R-Biopharm

Hãng sản xuất:...

Rapid tests for allergen | Alertox Sticks | Hygiena Biomedal

Rapid tests for allergen | Alertox Sticks | Hygiena...

RIDA®QUICK Soya

Intended use:

RIDA®QUICK Soya is an immunochromatographic test for the qualitative...

SureFood® ALLERGEN Soya

Intended use:

The test detects soya DNA according to directive (EC) 1169/2011...

RIDASCREEN®FAST Soya

RIDASCREEN®FAST Soya (Art. No. R7102) is a sandwich enzyme immunoassay for the quantitative...

SureFood® ALLERGEN 4plex Macadamia/Brazil Nut/Pecan+IAC

Intended use:

The multiplex test detects DNA of macadamia, brazil nut and pecan according...

SureFood® ALLERGEN Pistachio

Intended use:

The test detects pistachio DNA according to directive (EC) 1169/2011...

SureFood® ALLERGEN Macadamia

Intended use:

The test detects macadamia DNA according to directive (EC) 1169/2011...

SureFood® ALLERGEN Hazelnut

Intended use:

The test detects hazelnut DNA according to directive (EC) 1169/2011...

SureFood® ALLERGEN Pecan

Intended use:

The test detects pecan DNA according to directive (EC) 1169/2011...

SureFood® ALLERGEN Cashew

Intended use:

The test detects cashew DNA according to directive (EC) 1169/2011...

SureFood® ALLERGEN Brazil Nut

Intended use:

The test detects brazil nut DNA according to directive (EC) 1169/2011...

SureFood® ALLERGEN Almond

Intended use:

The test detects almond DNA according to directive (EC) 1169/2011...

Lateral Flow Brazil Nut

Intended use:

The Lateral Flow Brazil Nut assay is used for the qualitative detection of...

Lateral Flow Almond

Intended use:

The Lateral Flow Almond assay is a qualitative detection assay of almond...

Lateral Flow Pistachio

Intended use:

The Lateral Flow Pistachio assay is used for the qualitative detection of...

RIDASCREEN®FAST Hazelnut

Intended use:

RIDASCREEN®FAST Hazelnut is a sandwich enzyme immunoassay for the...

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second