Mr. Quang

Mr. Nam

Ms. Như

Hóa chất Fluka Hydranal - Hóa chất dùng xác định hàm lượng nước cho chuẩn độ Karl Fischer Hóa chất Fluka Hydranal - Hóa chất dùng xác định hàm lượng nước cho chuẩn độ Karl Fischer Hóa chất Fluka Hydranal - Hóa chất dùng cho chuẩn độ Karl Fischer
Hãng sản xuất: Honeywell - Mỹ
S000231 Hoá chất Fluka Hydranal Quantity: 1 cái

Hóa chất Fluka Hydranal - Hóa chất dùng xác định hàm lượng nước cho chuẩn độ Karl Fischer

  • Hóa chất Fluka Hydranal - Hóa chất dùng cho chuẩn độ Karl Fischer
    Hãng sản xuất: Honeywell - Mỹ
Suppliers
 
Công ty TNHH AZ LAB đang là nhà phân phối chính thức của hóa chất Fluka Hydranal tại Việt Nam. Công ty chúng tôi cung cấp các loại hóa chất Hydranal dùng trong chuẩn độ Karl Fischer để xác định hàm lượng nước như sau:
34730 Solvent E, 1L
34732 Titrant 5E, 1L
34801 Titrant 5
34800 Solvent
34698 Hydranal medium K,1L
34805 Composite 5, 1L
34805 Composite 5, 2.5L
34836 Hydranal coulomat AG, 500ml
34840 Hydranal coulomat CG, 50ml
34847 Water standard 0.1
34849 Water standard 1.00
34828 Water standard 10.0

 

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second