Mr. Quang

Mr. Nam

Ms. Như

Que lấy mẫu vi sinh bề mặt ESC swab BPW + Neutralizing Que lấy mẫu vi sinh bề mặt ESC swab BPW + Neutralizing ESC (Easy Surface Checking) swab - BPW (Buffered Peptone Water) + Neutralizing là công cụ lấy mẫu vi sinh trên bề mặt
Hãng: Liofilchem- Ý
Code: 85615
Đơn vị tính: 100 que/hộp
85615 Other consumables Quantity: 100 cái

Que lấy mẫu vi sinh bề mặt ESC swab BPW + Neutralizing

  • ESC (Easy Surface Checking) swab - BPW (Buffered Peptone Water) + Neutralizing là công cụ lấy mẫu vi sinh trên bề mặt
    Hãng: Liofilchem- Ý
    Code: 85615
    Đơn vị tính: 100 que/hộp
ESC (Easy Surface Checking) swab - BPW (Buffered Peptone Water) + Neutralizing là công cụ dùng để giám sát vi sinh
trên bề mặt bằng phương pháp lấy mẫu tăm bông. BPW được khuyến nghị để kiểm tra các mẫu từ môi trường sản xuất thực
phẩm và được khuyên nghị trong tiêu chuẩn ISO để phát hiện Salmonella spp, Enterobacteriaceae Listeria spp. Các chất
trung hòa có trong môi trường cho phép đánh giá hiệu quả của các quy trình vệ sinh ở những khu vực còn tồn dư các chất
khử trùng.

CÔNG THỨC: (g/l)

Enzymatic Digest of Casein
10.0
Sodium Chloride

5.0

Disodium Hydrogen Phosphate, dodecahydrate
9.0
Potassium Dihydrogen Phosphate
1.5
Sodium Thiosulfate, pentahydrate
0.8

Lecithin

0.3
L-Histidine HCl
0.1
Tween 80
3.0
Final pH at 25°C: 7.0 ± 0.2

 

NGUYÊN TẮC KIÊM TRA:
BPW + Neutralizing cho phép phục hồi các tế bào bị thương thậm chí có thể thay thế hoàn toàn từ thực phẩm và các mẫu liên
quan trước khi tăng sinh có chọn lọc và phân lập sinh vật đích. Sự kết hợp của các chất trung hòa làm bất hoạt các chất khử
trùng có chứa các tác nhân hoạt động sau: andehit, muối amoni bậc bốn, phenol, dẫn xuất từ chất lỏng và các hợp chất giải
phóng halogen.
QUI TRÌNH KIỂM TRA:
1. Lấy một ống trong hộp và vặn năp lấy swab.
2. Nhấn swab vào thành ống để loại bỏ chất lỏng dư thừa.
3. Quét tăm bông lên bề mặt theo chiều ngang và chiều dọc đồng thời xoay tăm bông. Lấy mẫu 10x10 (ref. 96762)
diện tích 100 cm2.
4.Cho swab trở lại vào ống.
5. Vặn nắp ghi ngày tháng và điểm lấy mẫu.
6. Chuyển đến phòng thí nghiệm và kiểm tra theo các phương pháp đang sử dụng. Việc ủ trong bước tiền tăng
sinh có thể được thực hiện ngay trong ống.
https://www.youtube.com/watch?v=fRaa62vLkXw
BẢO QUẢN:
10-25 ° C tránh ánh sáng cho đến khi hết hạn sử dụng trên nhãn. Loại bỏ nếu có dấu hiệu hư hỏng hoặc nhiễm bẩn rõ ràng.
 

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second